Quiz nr 2 - podstawowa stawka amortyzacji

Podaj podstawową stawkę amortyzacji dla laptopa zakupionego na cele działalności gospodarczej.

Podaj wartość w formacie % np. "10%".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot