Przykład nr 2 - pojęcie środka trwałego

Pani Kasia rozpoczynając działalność gospodarczą:

  1. wynajęła na podstawie umowy leasingu finansowego samochód osobowy,
  2. zakupiła grunt przeznaczony na parking dla klientów,
  3. zakupiła maszynę ksero - używaną ale w pełni sprawną.

Które z ww. elementów Pani Kasia będzie mogła zaliczyć do środków trwałych i amortyzować?

Podaj numery odpowiedzi np. "1,2".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot