Przykład nr 6 - świadczenia w naturze cz.2

Pan Janek zgodnie z umową o pracę zawartą z pracodawcą „Budimex” otrzymuje wynagrodzenie ostatniego dnia każdego miesiąca (wynagrodzenie brutto równe 10 000 zł).

Pan Janek mieszka w Krakowie, również siedziba firmy „Budimex” znajduje się w Krakowie. Jest to jedyne źródło dochodu Pana Janka.

Pan Janek w ramach umowy o pracę otrzymuje również pakiet medyczny finansowany przez pracodawcę. Koszt miesięczny pakietu przypadający na  pracownika to 200 zł.

Jaki będzie dodatkowy koszt dla pracodawcy związany z tym wynagrodzeniem? Podaj wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 6 - świadczenia w naturze cz.2

Przykład nr 6 - świadczenia w naturze cz.2.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Po wpisaniu kwoty 2088,96 podaje ,że odpowiedż jest niepoprawna, proszę o wyjaśnienie, Pozdrawiam Monika
    5e5e6748ff2fc2626501f4437a6d4708
    Monika Dudkiewicz
  • Proszę na adres email przesłać Pani wyliczenie a postaram się nakierować.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot