Następny wykład:

1.Rozrachunki z pracownikami wprowadzenie

rozpocznie się za 10 sekund.

0. Rozrachunki z pracownikami cz. 1 - kalkulacja wynagrodzeń - demo

Wykłady omawiają zasady kalkulacji wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. Przedstawiają również w jakich sytuacjach i w jaki sposób wyliczyć dodatkowe obciążenia pracodawcy z tytułu ww. umów. W ramach wykładów poruszone zostają m.in. zasady kalkulacji składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne a także zaliczki na podatek dochodowy.

Wykłady w szczególności wyjaśniają:

  • co kryje się pod pojęciem rozrachunków,
  • jak dzielimy rozrachunki z pracownikami,
  • rodzaje wynagrodzeń, w tym m.in świadczenia w naturze,
  • poszczególne składniki wynagrodzenia brutto oraz netto pracownika,
  • obciążenia pracodawcy i pracownika z tytułu składek ZUS na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusze poza ubezpieczeniowe - kiedy obowiązują i w jakiej wysokości w przypadku umowy o pracę, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło,
  • podstawy kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy, w tym obowiązujące progi podatkowe i stawki podatku dochodowego w przypadku umowy o pracę, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło od 2017 roku
  • zasady kalkulacji wynagrodzenia pracownika oraz obciążeń pracownika i pracodawcy  z tytułu składek ZUS w przypadku umowy o pracę (w tym również zaliczki na podatek dochodowy oraz wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne finansowane przez pracowników),
  • zasady kalkulacji wynagrodzenia pracownika oraz obciążeń pracownika i pracodawcy z tytułu składek ZUS w przypadku umowy zlecenie w trzech sytuacjach: umowa z własnym pracownikiem, umowa z osobą nie będącą własnym pracownikiem ale posiadającą inny tytuł do ubezpieczenia, umowa z osobą nie posiadającą innego tytułu do ubezpieczenia,
  • zasady kalkulacji wynagrodzenia pracownika oraz obciążeń pracodawcy z tytułu składek ZUS w przypadku umowy o dzieło w dwóch wariantach: umowa podpisana w własnym pracownikiem oraz umowa podpisana z osobą nie będącą własnym pracownikiem.

Każda z kalkulacji omówiona została na łatwych do zapamiętania i użycia w praktyce schematach. Na wielu praktycznych przykładach zaprezentowano kalkulację wysokości wynagrodzenia netto oraz dodatkowych obciążeń, w tym składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wysokości zaliczki na podatek dochodowy.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Witam wszystkich bardzo serdecznie  w kolejnym wykładzie kursu rachunkowości. Dziś chciałabym Was zaprosić do tematu, który będzie omawiał kwestie rozrachunków i specyficznie rozrachunków z pracownikami. Jest to pierwszy z serii tematów mówiących o rozrachunkach i w ramach tematu, tego tematu dotyczącego rozrachunku z pracownikami powiemy sobie o rozrachunkach z perspektywy kalkulacji wynagrodzeń oraz samej ewidencji tych wynagrodzeń i innych obciążeń pracodawcy z tytułu wypłaty wynagrodzeń pracownikom. Czyli będziemy mieli 2 części tego tematu.

Ta część pierwsza o której teraz trochę Wam chcę opowiedzieć to ta część związana z samą kalkulacją wynagrodzeń, bo na początku tego tematu powiemy sobie po krótce czym są rozrachunki i jakie rozróżniamy rozrachunki, że rozróżniamy rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i te pozostałe. O tych pozostałych nie będę zbyt wiele w tej serii wykładów mówić, ale skupię się właśnie na rozrachunkach z tytułu wynagrodzeń i w ramach świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze powiemy sobie o kalkulacji wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie i umowy o dzieło. W pierwszej kolejności skupimy się na umowie o dzieło: powiemy sobie jakie mamy składniki wynagrodzenia z perspektywy oczywiście pracownika starając się zrozumieć o co chodzi z kalkulacją składek na ubezpieczenie społeczne i z kalkulacją zaliczki na podatek dochodowy. Potem sobie wszystko ładnie ujmiemy w takim pięknym schemacie i oczywiście całość przetestujemy na przykładach. Będziemy mieli przykład dotyczący początku roku i końcu roku; będziemy musieli wykalkulować płace netto pracownika oraz obciążenia dodatkowe pracodawcy.

Zobaczycie też kartę płac pracownika, potem już przejdziemy sobie do omówienia umowy zlecenia i tu będę poruszać znowu się wokół składników wynagrodzenia, ale w ramach 3 różnych sytuacji dotyczących przypadku kiedy nie mamy innego tytułu ubezpieczenia, kiedy podpisujemy umowę zlecenie z własnym pracownikiem, bądź z nie własnym pracownikiem, który jest gdzie indziej ubezpieczony.Powiemy sobie o zaliczce na podatek dochodowy przy umowie zleceniu oraz znów stworzymy sobie taki fajny schemat na podstawie, którego będziecie umieli łatwo wykalkulować płace netto i obciążenia pracodawcy związane z umową zlecenie. Oczywiście całość poparta kolejnymi bardzo praktycznymi przykładami, które sobie razem rozwiążemy no i oczywiście nie może tutaj zabraknąć kalkulacji  wynagrodzenia w ramach umowy o dzieło. Tu znów 2 różne sytuacje na których się skupimy, sprawdzimy sobie jak wygląda kwestia kalkulacji wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku umowy o dzieło, bo nie jest do końca tak jak wszyscy myślą, że nigdy nie płaci się składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w przypadku podpisania umowy o dzieło; tutaj Was zaskoczę troszkę. No i znów stworzymy sobie schematy i przetestujemy wiedzę na przykładach.

No i na koniec tej serii wykładów powiemy sobie jeszcze jak kalkuluje się wynagrodzenia w przypadku kiedy pojawiają się świadczenia w naturze; jakie te świadczenia mogą być, co dzieje się podatkowo i jak to właściwie w praktyce wygląda znów na kolejnym przykładzie. Tym przykładem zamkniemy sobie pierwszą część tego tematu, właśnie tą część dotyczącą kalkulacji wynagrodzeń i będziemy mogli spokojnie mając tą wiedzę przejść do tematu związanego z ewidencją wynagrodzeń. Temat potrzebny o tyle, że po pierwsze każdy z nas chce wiedzieć jak kalkuluje się nasze wynagrodzenie, a pod drugie bardzo dobrze jest to wiedzieć pracując w księgowości, ponieważ przygotowując polecenia księgowania dobrze wiedzieć na co przygotowujemy te polecenia księgowania i czy lista płac sporządzona przez osobę pracującą w kadrach jest zrobiona poprawnie. Często księgowy ma obowiązek to zweryfikować, mało tego np. osoba pracująca już na stanowisku głównego księgowego może stać się odpowiedzialna za akceptację wypłaty wynagrodzeń w tym procesie np. 3 szczeblowym akceptacji wypłaty wynagrodzeń. Często w systemach, które służą do wypłaty wynagrodzeń właśnie jest taka akceptacja przez 3 różne osoby i jedną z nich może być główny księgowy. Wy pewnie też kiedyś będziecie chcieli być głównym księgowym; ta wiedza na pewno się przyda. Gorąco zapraszam do tego wykładu.

dot