15. Świadczenia w naturze a kalkulacja wynagrodzenia

Wykład prezentuje drugi typ wynagrodzenia a mianowicie świadczenia w naturze. Przedstawia najpopularniejsze typy świadczeń w naturze zapewnianych pracownikom przez pracodawców w ramach wynagrodzenia. Wyjaśnia jak należy traktować takie świadczenia z punktu widzenia składek ZUS na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych a także jak ustalić wartość takiego świadczenia. W ramach wykładu omówione zostają świadczenia w postaci pakietów medycznych oraz samochodu służbowego wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych. Wykład prezentuje również jak powinny być traktowane świadczenia zapewniane przez pracodawcę na podstawie np. przepisów o higienie i bezpieczeństwie pracy. Wykład zakończony praktycznym przykładem, w którym należy wykalkulować płacę netto pracownika, który w ramach wynagrodzenia za pracę otrzymuje świadczenie niepieniężne w postaci pakietu medycznego.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot