Przykład nr 2 - rozrachunki z pracownikami cz.2

Pan Janek zgodnie z umową o pracę zawartą z pracodawcą „Budimex” otrzymuje wynagrodzenie ostatniego dnia każdego miesiąca (wynagrodzenie brutto równe 10 000 zł).

Pan Janek mieszka w Krakowie, również siedziba firmy „Budimex” znajduje się w Krakowie. Jest to jedyne źródło dochodu Pana Janka.

Jaki będzie dodatkowy koszt dla pracodawcy związany z tym wynagrodzeniem? Podaj wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 2 - rozrachunki z pracownikami cz.2

Przykład nr 2 - rozrachunki z pracownikami cz.2.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot