Home / Rachunkowość ludzkim okiem

Rachunkowość ludzkim okiem

Feature Image

Jak rozliczać ryczałt?

, 9 maja 2024

Podatek w formie ryczałtu zapłacisz jako procent swoich przychodów, stawki 17%, 15%, 14%, 12%, 8.5%, 5,5%, 3%, 2%. Poszczególne stawki procentowe zostały już omówione na blogu, a znajdziesz te informacje w TYM artykule.

Zapraszam Cię do czytania, wspólnie z Agnieszką Pojda, która jest współautorem tego artykułu.


Jakie są warunki skorzystania z ryczałtu?

Ryczałt jest prostą formą rozliczenia podatku dochodowego, ale Ustawodawca mówi Ci dokładnie pod jakimi warunkami możesz z niego skorzystać. 

Podstawowym warunkiem jest limit przychodów. Rozpoczynasz dopiero swoją działalność? Nie masz tu żadnego problemu. Po prostu rozpoczynasz ryczałtem i działasz. Jeśli już prowadzisz działalność to twoje przychody za poprzedni rok podatkowy nie mogły przekroczyć 2000 000 euro.

Ważne jest także to, czy uzyskałeś przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, w której suma przychodów wspólników z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2000 000 euro.

Rozpatrując limit przychodów zwróć uwagę, bez względu na wysokość osiąganych przychodów, czy rozpocznając wykonywanie działalności w roku podatkowym nie korzystasz z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Kiedy nie możesz skorzystać z ryczałtu?

Oczywiście jest tu także mnóstwo wykluczeń, które uniemożliwiają Ci wybranie tej formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Zostały one wymienione w art. 8 ust. 1 ustawy. Na ich podstawie nie skorzystasz z ryczałtu, gdy:

 • opłacasz podatek w formie karty podatkowej,
 • korzystasz na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
 • prowadzisz aptekę,
 • prowadzisz działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • zajmujesz się działalnością w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • wytwarzasz wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
 • podejmujesz wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
 • zmieniasz działanie w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków, samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka,
 • twój małżonek lub oboje przed zmianą opłacaliście z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Praca na rzecz byłego/obecnego pracodawcy

Nie możesz skorzystać z ryczałtu także wtedy, gdy prowadzisz działalność samodzielnie lub w formie spółki i uzyskasz z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych, wyrobów lub ze świadczenia usług, ale na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Są to odpowiednio te czynności, które wykonywałeś w roku poprzedzającym rok podatkowy lub obecnie wykonujesz w roku podatkowym. Dotyczy ten warunek także twojego wspólnika, jeśli tworzycie spółkę.

Oznacza to, że jeśli w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, wykonywałaś podobne czynności, te same co w ramach swojej działalności, tracisz prawo do opodatkowania w formie ryczałtu.

Rozliczenie ryczałtu

Zacznijmy od ważnych terminów:

 • 20 luty – wtedy upływa termin na złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania na ryczałcie dla osób kontynuujących działalność oraz wpłata zaliczki za styczeń,
 • 30 kwiecień – to termin złożenie PIT – 28,
 • 20 dzień każdego miesiąca– termin wpłaty zaliczki za okresy od lutego do grudnia.

Kalkulacja podatku dochodowego na ryczałcie

Poniżej poznasz kroki, które wykonasz, żeby rozliczysz swój podatek dochodowy, gdy korzystasz z ryczałtu. Zatem do dzieła! 

 1. Zaliczki kalkulujesz, co miesiąc, jako procent przychodu (minus składki na ubezpieczenia społeczne, ale nie FP!). Obliczasz go za dany miesiąc.
  Przychody podlegające opodatkowaniu korygujesz o różnice kursowe, świadczenia w naturze oraz dotacje.
 2. Od przychodów nie odejmujemy kosztów – koszty nie są brane pod uwagę (nie odejmujemy składek na FP!).
 3. Rozliczasz podatek kwartalnie, jeżeli Twoje przychody za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 200 000 EUR.
 4. Zaliczki opłacisz do 20-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego zaliczka dotyczy.
 5. Twoja zaliczka na podatek może zostać obniżona o straty z lat poprzednich.
 6. Możesz także skorzystać z ulg odliczanych od dochodu tj. np. ulgi internetowej, odliczenia od przychodu wydatków na cele rehabilitacyjne i darowizny, a także przekazać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Nie możesz jednak rozliczać się wspólnie z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko, jak również odliczyć od podatku ulgi na dziecko.
 7. Składasz PIT – 28 po zakończonym roku podatkowym w terminie od 15 lutego do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym, którego zeznanie dotyczy.

Chcesz dowiedzieć się, jak możesz rozliczać się na ryczałcie?

Zapisz się na bezpłatne szkolenie TUTAJ i bądź z nami na żywo 27 maja o godz. 18:00

Odbiór nagrania webinaru - „Jak rozliczać się na ryczałcie — instrukcja krok po kroku„ Mentoris
5/5 - (1 vote)

Napisz komentarz: