Home / Rachunkowość ludzkim okiem

Rachunkowość ludzkim okiem

Feature Image

Formy opodatkowania w Polsce

, 9 kwietnia 2020

Własna działalność gospodarcza to niekończące się pasmo podejmowanych decyzji. Jedną z nich, a zarazem najważniejszą jest wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Jeśli zastanawiasz się, którą opcję wybrać, ten artykuł będzie dla Ciebie pomocny.

Tekst przygotowała Agnieszka Pojda, moja prawa ręka i równocześnie CEO Worqassist, która spędziła ponad 9 lat na nauce rachunkowości.


Jakie są dostępne formy opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce?

W zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej masz do wyboru:

 • zasady ogólne,
 • podatek liniowy,
 • ryczałt,
 • kartę podatkową.

Zasady ogólne

Zasady ogólne są oparte o tzw. skalę podatkową. Dostępne są one dla każdego, więc możesz je wybrać bez spełnienia zbędnych warunków i wyłączeń. 

Zaliczkę na podatek dochodowy kalkulujesz w oparciu o dochód, czyli różnicę między przychodami a kosztami.

W tej formie opodatkowania swoje przychody i koszty ewidencjonujesz w KPiR na zasadach zgodnych z odpowiednimi przepisami.

Skala podatkowa oznacza przedziały, w których kalkulujemy odpowiednio podatek. Jeśli twoje dochody nie przekraczają kwoty do 85 528 zł w skali roku, to bierzesz ten dochód razy 17% minus kwota zmniejszająca podatek. Ta kwota, zwana kwotą wolną od podatku uzależniona jest od wysokości dochodu (podstawy obliczenia podatku). W tabeli poniżej zobaczysz jej wysokość w 2020 r., którą zastosujesz, wyznaczając podatek dochodowy:

Skala podatkowa od 2020 roku MENTORIS

W przypadku, gdy twoje dochody przekroczą ponad 85 528 zł w skali roku, swój podatek obliczysz jako 15 181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł, którą wypracowałeś minus kwota zmniejszająca podatek.

Podatek liniowy

Obliczenie podatku dochodowego w oparciu o podatek liniowy opiera się tak jak i w zasadzie ogólnej, o dochód. Przypomnę, że jest to różnica między przychodami a kosztami z prowadzonej działalności. 

W tej formie opodatkowania także swoje przychody i koszty ujmujesz w KPiR na zasadach zgodnych z odpowiednimi przepisami. Podatek liniowy jak sama nazwa mówi, różni się tym, że nie masz tu skali podatkowej, a kalkulację  podatku opierasz o płaską stawkę podatku, która wynosi 19%.

Gdy wybierasz podatek liniowy, pamiętaj, że nie możesz skorzystać z rozliczenia wspólnie ze swoim małżonkiem lub dzieckiem, oraz zamyka się przed tobą możliwość uwzględnienia większości ulg podatkowych.

Dodatkowo z tej formy opodatkowania nie możesz skorzystać, jeśli w danym roku podatkowym zamierzasz w ramach działalności wykonywać czynności na rzecz byłego pracodawcy.

Podatek liniowy jest najbardziej opłacalny, gdy twoje dochody przekraczają znacznie kwotę ok. 100 000 zł.

Chcesz prowadzić KPiR samodzielnie?

Dołącz już teraz do Kursu Mentoris i zyskaj władzę nad swoją księgowością!
Wystarczy, że przejdziesz TUTAJ.

Ryczałt

Ryczałt jest uproszczoną formą opodatkowania. Gdy wybierzesz ryczałt, podatek dochodowy regulujesz jako określony procent przychodów.

Stawki procentowe ryczałtu są określone w “Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne”. Znajdziesz je w art. 12 tej ustawy, a wynoszą:

 • 20% dotyczący wolnych zawodów,
 • 17% to usługi, których pełną listę znajdziesz w art. 12 ust. 1 pkt.2 ustawy, 
 • 8.5% to m.in. przychody z umów najmu, podnajmu, dzierżawy zawartych nie w ramach działalności gospodarczej do kwoty 100 000 zł,
 • 5,5% obejmuje przychody z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
 • 3% to przychody z działalności gastronomicznej, działalności w zakresie handlu, z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • 2% obowiązuje w zakresie przychodów z produkcji roślinnej pochodzącej z własnej uprawy (sprzedaż mąki, kaszy, płatków, otrębów, olei i soków wytworzone z surowców pochodzących z własnej uprawy).

Gdy dopiero otwierasz swoją działalność gospodarczą, zgłosisz się do tej formy opodatkowania rejestrując działalność gospodarczą w CEIDG. Możesz także wysłać do urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze ryczałtu. Złóż je najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskałeś swój pierwszy przychód, lub do końca roku podatkowego, jeżeli swój pierwszy przychód uzyskałeś w grudniu.

Z ryczałtu nie mogą jednak skorzystać wszyscy. To czy możesz skorzystać z tej formy opodatkowania, uzależnione jest od kilku czynników: tego jakie PKWIU ma działalność, którą wykonujesz (np. asystentki, księgowe czy informatycy wykonujący konkretne czynności nie mogą skorzystać z ryczałtu).

Dodatkowo tak jak i w podatku liniowym, jeśli wykonujesz działalność na rzecz byłego pracodawcy w bieżącym, ale także i poprzednim roku możesz zapomnieć o tej formie opodatkowania.

W przypadku ryczałtu ewidencja księgowa jest znacznie uproszczona. Prowadzisz tzw. ewidencję sprzedaży – czyli rejestrujesz tylko przychody bez ujmowania kosztów. 

Karta podatkowa

Jest to najprostsza metoda, według której rozliczysz i zapłacisz podatek dochodowy.

Po zgłoszeniu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego wyboru tej formy opodatkowania otrzymasz decyzję o stałej opłacie podatku, którą regulujesz do Urzędu Skarbowego w każdym miesiącu swojej działalności.

Wysokość podatku dochodowego, który wyznaczy dla Ciebie Naczelnik odpowiedniego Urzędu Skarbowego, zależy od:

 • rodzaju prowadzonej działalności,
 • ilości zatrudnionych pracowników,
 • wielkości miejscowości, w które ją prowadzisz (na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego).

Właśnie poznałeś przekrój dostępnych form opodatkowania podatkiem dochodowym. Którą wybierasz dla swojego biznesu?

Jeśli interesują Cię szczegóły każdej z wymienionych tutaj form opodatkowania, zapraszam Cię do regularnego powracania na blog MENTORIS. Już wkrótce pojawią się tutaj artykuły, w których znajdziesz szerzej omówioną każdą z nich.

Napisz komentarz: