Quiz nr 7 - wycena wyrobów gotowych

Pan Marek zapewnia usługi remontowe i jest podatnikiem zwolnionym z VAT. Na koniec grudnia 2017 roku zakończył prace remontowe dla klienta jednak nie zostały one jeszcze przez klienta odebrane i w związku z tym Pan Marek nie wystawił jeszcze faktury za te usługi.

W związku z wykonaniem ww. usługi Pan Marek poniósł następujące koszty:

  1. Materiały (farby, grunt, kleje itd.) - 8 000 zł brutto.
  2. Wynagrodzenie pracownika - 2 000 zł zł brutto.
  3. Reklama w lokalnej gazecie, dzięki której klient znalazł firmę Pana Marka - 500 zł brutto.
  4. Usługa cięcia płytek łazienkowych wykonana przez firmę zewnętrzną w ramach ww. usług remontowej - 600 zł brutto.

Pan Marek na koniec grudnia nie posiada materiałów, towarów, odpadów, braków ani wyrobów i półwyrobów na magazynie. Jaka będzie łączna wartość spisu z natury dla działalności Pana Marka na dzień 31 grudnia? Jeżeli spis z natury powinien być pusty wpisz "0".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Bardzo proszę o rozwiązanie do Quiz nr 7
    B28430b5da9467d151f47d39a07a90a2
    Monika Szczepanik
Zadaj pytanie lub skomentuj powyższy wykład
dot