Quiz nr 6 - remanent a zaliczka na podatek

Pan Irek, podatnik zwolniony z VAT na dzień 31 grudnia posiada na podstawie KPiR za mijający rok podatkowy następujące informacje:

  1. Przychody razem: 120 000 zł
  2. Koszty razem: 80 000 zł
  3. Remanent początkowy: 20 000 zł
  4. Remanent końcowy: 10 000 zł.

Jaka będzie wartość dochodu podlegająca opodatkowaniu za mijający rok podatkowy? Podaj wartośc w pełnych PLN.

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot