Quiz nr 5 - wycena cena nabycia

Pan Irek prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest podatnikiem zwolnionym z VAT.

Na dzień 31 grudnia w swoim magazynie posiadał towary (10 szt) w cenie zakupu 200 zł netto + 23% podatek VAT za 1 szt.

Wartość zakupionych w ciągu roku podatkowego materiałów i towarów wyniosła 100 000 zł.

Koszty uboczne zakupu w ciągu minionego roku podatkowego wyniosły 4 000 zł.

Pan Irek wycenia towary w spisie z natury w oparciu o cenę nabycia.

Jaka będzie wartość ww. towarów w spisie z natury na dzień 31 grudnia? Podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot