Przykład nr 4 - wycena towarów

Pan Tomek, czynny podatnik VAT na dzień 31 grudnia posiada:

  • 10 zasilaczy do laptopa zakupionych w cenie 100 zł netto + 23% podatek VAT. Cena rynkowa ww. zasilaczy to 160 zł brutto w dniu przeprowadzenia remanentu.
  • 6 szt laptopów firmy X, cena zakupu 1 laptopa wynosiła 2 000 zł netto (+ 23% podatek VAT). Cena rynkowa 1  laptopa w dniu przeprowadzenia spisu to 3 200 zł brutto (w tym 23% podatek VAT).

Pan Tomek wycenia towary w cenie zakupu. Jaka będzie łączna wartość spisu z natury na dzień 31 grudnia?

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot