Przykład nr 5 - wycena towarów - cena nabycia

Pan Tomek, czynny podatnik VAT na dzień 31 grudnia posiada:

  • 10 zasilaczy do laptopa zakupionych w cenie 100 zł netto + 23% podatek VAT. Cena rynkowa ww. zasilaczy to 160 zł brutto w dniu przeprowadzenia remanentu.
  • 6 szt laptopów firmy X, cena zakupu 1 laptopa wynosiła 2 000 zł netto (+ 23% podatek VAT). Cena rynkowa 1  laptopa w dniu przeprowadzenia spisu to 3 000 zł brutto (w tym 23% podatek VAT).
  • Całkowita wartość materiałów i towarów wykazana na koniec roku to 160 000 zł.
  • Całkowite koszty uboczne zakupu to 8 000 zł.

Pan Tomek wycenia towary w cenie nabycia. Jaka będzie łączna wartość spisu z natury na dzień 31 grudnia?

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot