Przykład nr 7 - data uzyskania przychodu pozostałe przychody

Pani Kasia zgłosiła w dniu 15 lutego do ubezpieczyciela szkodę - rozbity smartfon zarejestrowany na firmę.

Ubezpieczyciel zarejestrował szkodę. Pani Kasia w dniu 28 lutego otrzymała pismo, że odszkodowanie zostanie wypłacone.

Środki z odszkodowania wpłynęły na rachunek bankowy prowadzonej przez Panią Kasię działalności w dniu 5 marca.

Z jaką datą Pani Kasia powinna rozpoznać ww. przychód? Podaj datę w formacie dd.mm np. "04.08".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 7 - data uzyskania przychodu pozostałe przychody

Przykład nr  7 - data uzyskania przychodu pozostałe przychody.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot