11. Przychody a podatek VAT - moment powstania obowiązku podatkowego

Wykład omawia jak przychody zaewidencjonowane w KPiR powinny zostać odzwierciedlone z perspektywy podatku VAT w przypadku podatników zwolnionych z podatku VAT jak również gdy jesteśmy czynnym podatnikiem VAT.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot