Przykład nr 6 - data uzyskania przychodu a usługi świadczone w sposób ciągły

Pani Kasia podpisała 1 lutego z firmą „Meblex” umowę dotyczącą usług tłumaczenia dokumentów biznesowych. Umówiono się, że rozliczenie takiej usługi będzie miało  miejsce w okresie miesięcznym stałą opłatą w kwocie  5 000 zł. Faktura za  usługi będzie wystawiana na początku kolejnego miesiąca za poprzedni, termin płatności : 7 dni.

Pani Kasia świadczyła ww. usługi dla firmy „Meblex”  za  miesiąc luty i wystawiła pierwszą fakturę z 7 -dniowym terminem płatności w dniu 1 marca.

Z jaką datą Pani Kasia powinna rozpoznać przychód w KPiR? Podaj datę w formacie dd.mm np. "04.08".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 6 - data uzyskania przychodu a usługi świadczone w sposób ciągły

Przykład nr 6 - data uzyskania przychodu a usługi świadczone w sposób ciągły.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot