Przykład nr 11 - usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych a VAT

Pan Irek prowadzi działalność gospodarczą -wynajmuje powierzchnie biurowe. W styczniu wynajął m.in powierzchnię firmie „Meblex” wystawiając fakturę za I kwartał z góry w dniu 5 stycznia na kwotę 8 000 zł + 23% podatek VAT.

Firma „Meblex” zapłaciła za fakturę w dniu 10 stycznia.

Z jaką datą Pan Irek powinien rozpoznać ww. przychód w KPiR a z jaką w rejestrze sprzedaży VAT (Pan Irek jest podatnikiem czynnym). Podaj odpowiedź w formacie dd.mm (dla KPIR); dd.mm (dla VAT) np. "31.07; 04.08".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 11 - usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych a VAT

Przykład nr 11 - usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych a VAT.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot