Quiz nr 1 - kup a nkup

Pan Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - handluje używanymi samochodami, jako podatnik czynny VAT. Podatek dochodowy rozlicza na zasadach ogólnych. Który z niżej wymienionych wydatków Pan Jan może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu biorąc pod uwagę wymogi ustawowe?

  1. Zakup używanego samochodu na cele prywatne - dojazd do biura.
  2. Zakup używanego samochodu w celu dalszej odsprzedaży.
  3. Zakup gruntu pod parking przeznaczony dla klientów Pana Jana.
  4. Koszt kolacji - spotkanie z klientem.
  5. Koszt składki na rzecz Zrzeszenia Polskich Przedsiębiorców.
  6. Miesięczna opłata za biuro wykorzystywane na cele działalności.
  7. Miesięczne opłaty za media wykorzystywane w biurze.


Podaj numery odpowiedzi np. "1, 2".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Quiz nr 1 - kup a nkup

Quiz nr 1 - kup a nkup

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot