15. Zakup towarów i materiałów a podatek VAT

Wykład omawia obowiązki podatnika czynnego VAT w sytuacji gdy dokona zakupu materiałów i towarów na cele działalności gospodarczej. Wyjaśnia zasady prowadzenia rejestru zakupów VAT a także prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot