Przykład metoda uproszczona

Otrzymaliśmy fakturę za energię elektryczną za dany miesiąc. Koszt jest związany z naszą prowadzoną działalnością. Data otrzymania: 5 maj. Data wystawienia 2 maj. Okres, którego koszt dotyczy: kwiecień. Z jaką datą powinniśmy rozpoznać koszt w KPiR? Podaj datę w formacie dd.mm np. "01.03".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład metoda uproszczona

Przykład metoda uproszczona

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot