Przykład nr 1 - metoda memoriałowa

Pan Janek prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, podatek dochodowy rozlicza na zasadach ogólnych (KPiR). Jest podatnikiem zwolnionym z podatku VAT.

5 października otrzymał fakturę za ubezpieczenie budynku przeznaczonego na działalność za okres kolejnych 12 miesięcy licząc od dnia 1 października o wartości 3 600 zł. Data wystawienia faktury: 1 październik.

W jakiej wartości powinien rozpoznać koszt ww. ubezpieczenia dla bieżącego roku podatkowego?

Podaj wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku np. "200,30".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 1 - metoda memoriałowa

Przykład nr 1 - metoda memoriałowa

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot