Quiz - sprzedaż udokumentowana i nieudokumentowana

Do sprzedaży udokumentowanej zaliczamy sprzedaż udokumentowaną:

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot