Quiz nr 2 - faktura podatnik czynny

Pan Tomek sprzedał:

  • 12 marca 5 laptopów firmie „Bigiel”.
  • 25  marca 10 komputerów wraz z akcesoriami firmie „Timex”

Do kiedy Pan Tomek, jako czynny podatnik VAT ma obowiązek wystawić faktury? Podaj daty w formacie dd.mm oddzielając średnikiem np. "04.08; 05.06".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot