Quiz nr 6 - ewidencja sprzedaży podatnik VAT czynny

Pan Jan prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem czynnym VAT.

Ponieważ podlega pod zwolenienie z ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej prowadzi ewidencję sprzedaży bezrachunkowej na rzecz klientów indywidualnych tj. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

W związku z tym przychody ze sprzedaży nieudokumentowanej:

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot