Quiz nr 1 - faktura podatnik zwolniony

Pani Kasia wykonała w marcu:

  • usługę tłumaczenia dla firmy „Bigiel” - firma zażądała faktury 28 marca.
  • usługę tłumaczenia konferencyjnego dla firmy „Timex” - firma zażądała faktury 10 kwietnia.

 

Do kiedy Pani Kasia ma obowiązek wystawienia faktury? Podaj daty w formacie dd.mm oddzielając średnikiem np.: "04.08; 03.02".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot