Quiz nr 4 - raport z kasy fiskalnej a rejestr VAT

Podatnik czynny VAT w rejestrze VAT może ująć przychody ze sprzedaży zaewidencjonowane na kasie fiskalnej na podstawie:

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot