Przykład nr 2 - podatek VAT

Jednostka „Handlex” w czerwcu zakupiła meble od jednostki „Meblex” o wartości w cenie netto równej 120 000 zł. W tym samym miesiącu jednostka sprzedała meble p. Kowalskiemu o wartości netto 130 000 zł. W obu przypadkach na fakturach został doliczony 23 % VAT.

Jak jednostka rozliczy VAT na koniec czerwca z US (podaj odpowiedź np. naliczony, 2000)?

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot