Następny wykład:

Przykład nr 1 - podatek VAT

rozpocznie się za 10 sekund.

3. Rozliczenie podatku VAT - zasady

Wykład omawia ogólny mechanizm rozliczania podatku VAT przez podatnika na koniec okresu rozliczeniowego. Wyjaśnia w jakich przypadkach mamy do czynienia z zobowiązaniem wobec urzędu skarbowego, a kiedy ze zwrotem podatku VAT. 

Na podstawie poprzednich części mam nadzieję, że jest już dla Was jasne, że jeżeli mamy do czynienia z fakturą zakupu to na pewno mówimy tutaj o podatku VAT naliczonym, czyli mamy do wyboru tylko 2 odpowiedzi z tych 4. Teraz w jakiej wysokości. Zobaczmy: ta faktura zakupu opiewała na kwotę brutto równą 123 tysiące złotych; brutto to cena netto plus podatek VAT, czyli gdybyśmy mieli teraz wykalkulować podatek VAT to musimy najpierw znać cenę netto, a cena netto gdybyśmy odwrócili ten wzór to cena brutto dzielona przez 1 plus stawka podatku VAT. Czyli te 123 tysiące złotych dzielimy przez 1plus 23 procent, czyli przez 1,23; daje nam cenę netto 100 tysięcy złotych. Skoro podatek VAT ma stawkę 23 procent to mnożymy 23 procent razy cenę netto i otrzymujemy podatek VAT doliczony na tej fakturze zakupu 23 tysiące złotych. Inny sposób wyliczenia tego podatku to odjęcie od ceny brutto ceny netto i również otrzymamy tę kwotę. Czyli właściwa odpowiedź w tym przypadku to VAT naliczony w wysokości 23 tysięcy złotych. Wiemy już w takim razie, mniej więcej czujemy zasadę działania podatku VAT; teraz w jaki sposób jednostka rozlicza ten podatek VAT. Jeżeli wrócimy sobie do naszej jednostki Meblex to powiedzieliśmy, że ta jednostka Meblex na fakturach zakupu; w ogóle każdy przedsiębiorca na fakturach zakupu widzi VAT naliczony, a na fakturach sprzedaży VAT należny. Czemu naliczony? Bo jest naliczony podczas zakupu, a należny, ponieważ jest należny do Urzędu Skarbowego. Tak naprawdę VAT należny stanowi zobowiązanie do Urzędu Skarbowego, a VAT naliczony jest poniekąd należnością od Urzędu Skarbowego. Rozliczenie podatku VAT przez przedsiębiorcę polega na odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego różnicy pomiędzy VAT-em należnym, a VAT-em naliczonym. Jeżeli VAT naliczony jest większy od VAT-u należnego to jednostka ma należność od Urzędu Skarbowego, czyli może oczekiwać zwrotu podatku VAT lub może skorzystać z rozliczenia tego podatku w następnym miesiącu; o tych szczegółach powiemy sobie później. Częściej jest sytuacja odwrotna, czyli to zobowiązanie, ten VAT należny do Urzędu Skarbowego jest większy, niż VAT naliczony i wtedy jednostka ma zobowiązanie do Urzędu Skarbowego; musi wpłacić podatek VAT do Urzędu Skarbowego, czyli odprowadza różnicę między tymi dwoma podatkami. Gdybyśmy teraz mieli spojrzeć na taki przykład. Jednostka Meblex w czerwcu zakupiła bale drewna o wartości w cenie netto równej 100 tysięcy złotych. W tym samym miesiącu jednostka sprzedała wyroby gotowe, czyli meble firmie Handlex o wartości netto 120 tysięcy złotych. W obu przypadkach na fakturach został doliczony 23 procentowy podatek VAT. Jak jednostka rozliczy podatek VAT na koniec czerwca z Urzędem Skarbowym? Spróbujcie najpierw samodzielnie dokonać tej kalkulacji, a za chwilkę zaprezentuję Wam w jaki sposób to rozliczenie powinno wyglądać.
dot