Następny wykład:

Przykład nr 2 - podatek VAT

rozpocznie się za 10 sekund.
Z przykładu widzimy więc, że miały miejsce 2 operacje w jednostce Meblex. Z jednej strony jednostka zakupiła bale drewna: cena netto 100 tysięcy złotych, a z drugiej strony sprzedała meble o wartości netto 120 tysięcy złotych. W każdym z tych przypadków został doliczony 23 procentowy podatek VAT. Spróbujmy to sobie rozrysować na tym naszym schemacie. Z jednej strony jednostka dokonała zakupu drewna: wiemy, cena netto 100 tysięcy złotych, czyli podatek VAT naliczony na fakturze zakupu to 23 procent z tej kwoty, czyli 23 tysiące złotych. Równocześnie jednostka sprzedała meble o wartości w cenie netto 120 tysięcy złotych; VAT należny doliczony na fakturze sprzedaży to 23 procent z tej kwoty, czyli kwota 27 tysięcy 600 złotych. Czyli z jednej strony mamy zobowiązanie do Urzędu Skarbowego w wysokości 27 tysięcy 600 złotych; z drugiej strony należność w wysokości 23 tysięcy złotych.  Zobowiązanie jest większe niż należność, jednostka do Urzędu Skarbowego będzie zobowiązana za ten okres w którym te 2 operacja miały miejsce; oczywiście zakładając, że nie miały miejsce żadne inne operacje podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT – będzie musiała odprowadzić różnicę między tymi dwoma kwotami, czyli 27 tysięcy 600 minus 23 tysiące złotych, czyli 4 tysiące 600 złotych. To jest ta wartość zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego; to jest ta kwota, którą będzie musiała jednostka odprowadzić do Urzędu Skarbowego za ten okres za czerwiec. Gdybyśmy spojrzeli na to z troszkę innej strony to zobaczmy, że te 4 tysiące 600 złotych to tak naprawdę jest 23 procent z różnicy pomiędzy 120 tysięcy złotych, a 100 tysięcy złotych, czyli różnicą między ceną netto zakupu, a ceną netto sprzedaży. To jest ta wartość dodana 20 tysięcy złotych, dlatego ten podatek nazywamy podatkiem od wartości dodanej, bo dodano wartości temu produktowi i sprzedano go dalej. W związku z tym podatek można liczyć dwojako: albo jako różnicę, albo jako 23 procent z wartości dodanej i to wyjaśnia Wam właśnie jak ten podatek od wartości dodanej działa i dlaczego podatek VAT nazywa się podatkiem od wartości dodanej, ale czy fakt, że jednostka w ten sposób odprowadza podatek VAT do Urzędu Skarbowego powoduje, że to ona finansuje ten podatek VAT? Nie do końca i zobaczmy jak to działa? Spróbujmy sobie teraz odpowiedzieć na pytanie kto faktycznie płaci ten podatek VAT. Żeby to zrozumieć spójrzmy na nasz scenariusz dalej. Załóżmy, że jednostka Handlex, która zakupiła meble od jednostki Meblex w czerwcu w cenie równej 120 tysięcy złotych – była to cena netto; w tym samym miesiącu sprzedała meble jakiemuś panu Kowalskiemu, czyli osobie fizycznej o wartości netto 130 tysięcy złotych. Oczywiście wiemy, że w obu przypadkach na fakturach został doliczony 23 procentowy podatek VAT. Zobaczmy jak w takim wypadku będzie wyglądać rozliczenie podatku VAT przez Handlex, ale także przez pana Kowalskiego. Proponuję w pierwszej kolejności, żebyście spróbowali rozliczyć sytuację jednostki Handlex, a potem spojrzymy na sytuację pana Kowalskiego.
dot