I tym sposobem poznaliśmy taki podstawowy schemat, mechanizm działania podatku VAT; bardzo, bardzo ogólny. Co w takim razie w ramach tego ogólnego schematu bardziej szczegółowo będziemy chcieli zrozumieć w ramach tego kursu? Na pewno spróbujemy sobie bardziej dogłębnie przeanalizować kto podlega pod rozliczanie podatku VAT i jakie ma w związku  z tym obowiązki ewidencyjne, czy składania deklaracji. Wspomnieliśmy też, że generalnie opodatkowuje się sprzedaż, ale jak okaże się później nie tylko sprzedaż podlega pod podatek VAT – będziemy też mówić, będziemy próbować zrozumieć jakie transakcje podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Wiedząc już te 2 rzeczy będziemy chcieli wiedzieć jaką stawkę powinniśmy zastosować przy kalkulacji podatku VAT oraz na jakim dokumencie powinniśmy przedstawić tą transakcję, czyli w jaki sposób powinniśmy udokumentować operacje czy sprzedaży, czy zakupu opodatkowanej podatkiem VAT: czy będzie to faktura, kasa fiskalna, czy może jakaś inna forma. Na koniec powiemy sobie jeszcze o tym jak rozliczyć podatek VAT, bo widzieliśmy, że z jednej strony intuicyjnie na podstawie tego mechanizmu działania podatku VAT widzimy, że jednostka ma obowiązek doliczać podatek VAT na fakturze sprzedaży, czyli w momencie sprzedaży; powiemy sobie kiedy ten moment dokładnie powstaje, powiemy sobie od jakiej podstawy ten VAT jest kalkulowany, to znaczy jak definiujemy samą podstawę, bo to też nie jest tak po prostu cena netto. Musimy wiedzieć co w skład ceny netto wchodzi oraz jak możemy odliczyć podatek VAT naliczony, bo już z tego mechanizmu również zauważyliśmy, że jednostka od VAT-u należnego ma prawo odliczyć VAT naliczony. Powiemy sobie czy każda jednostka podlega właśnie takiemu rozliczaniu, czy wszyscy przedsiębiorcy w ten sposób rozliczają VAT i będziemy tutaj bazować w tej części, w tym kursie; podkreślę to: na zasadach ogólnych, czyli przede wszystkim powiemy sobie o dostawie towaru i usług w ramach działalności w naszym kraju, czyli w Polsce. O transakcjach wewnątrz unijnych, o imporcie usług, czy towarów powiemy w drugiej części tego kursu. Na koniec tej serii wykładów chciałabym jeszcze podkreślić na jakiej podstawie prawnej będziemy się opierać w naszym kursie. Oczywiście będzie to podstawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług zwana dalej ustawą o podatku VAT. Oczywiście będziemy się odwoływać do tej wersji ustawy, która jest wersją najnowszą, czyli wraz ze wszystkimi zmianami. Ta ustawa zawiera szereg działów; ja tutaj dodałam Wam taki spis treści jeśli chodzi o zakres przepisów, artykułów: od jakiego do jakiego znajdują się w jakim dziale tak, abyście mogli sobie łatwiej znaleźć daną podstawę prawną do tego co właśnie omawiamy. Ja będę starała się odwoływać do tych artykułów w trakcie naszego kursu, ale gdyby gdzieś zabrakło, a chcielibyście sobie doczytać to oczywiście tutaj takie ułatwienie do znalezienia właśnie konkretnych przepisów mówiących o konkretnych kwestiach. Wraz z omawianiem bardziej szczegółowych i trudniejszych kwestii związanych z podatkiem VAT oczywiście będziemy się powoływać na inne akty wykonawcze, na inne rozporządzenia, nie tylko na ustawy, ale wtedy ja będę o nich na bieżąco Was informować. Na ten moment naszą podstawą jest ustawa o podatku od towarów i usług. Tym sposobem zakończyliśmy temat wprowadzający w kwestie podatku VAT, rozpoczynający nasz kurs dotyczący podatku VAT. Dziękuję Wam a uwagę w tej części i oczywiście zapraszam na kolejne.
dot