Przykład nr 1 - podatek VAT

Jednostka „Meblex” w czerwcu zakupiła bale drewna o wartości w cenie netto równej 100 000 zł. W tym samym miesiącu jednostka sprzedała wyroby gotowe (meble) firmie „Handlex” o wartości netto 120 000 zł. W obu przypadkach na fakturach został doliczony 23 % VAT.

Jak jednostka rozliczy VAT na koniec czerwca z US (podaj odpowiedź np. naliczony, 2000)?

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot