Przykład nr 6 - deklaracja VAT - 26

Jednostka „Budimex”, czynny podatnik VAT zakupiła w marcu br. dwa samochody:

 van o wartości netto 150 000 zł + 23% podatek VAT

 samochód osobowy z kratką - cena netto 20 000 zł + 23% podatek VAT (z komisu).

W lipcu 2022 ze względu na zmianę profilu działalności van został przerobiony na samochód z 6 miejscami do przewożenia pasażerów. 

Równocześnie w regulaminie dotyczącym zasad używania samochodów zawarto zapis, że przerobiony van będzie na zmianę używany tylko przez dwóch uprawnionych do ich obsługi osób i będzie służył wyłącznie do przewozu pracowników pomiędzy siedzibami firmy. Samochód w momencie kiedy nie będzie używany będzie parkowany na terenie firmy, bez możliwości korzystania z niego dla celów prywatnych. Dodatkowo dla samochodu założono ewidencję przebiegu oraz urządzenie GPS rejestrujące trasy przejazdu samochodem.

Jednostka poinformowała US o zamiarze stosowania samochodu van tylko do działalności gospodarczej w 20 sierpnia 2022 na druku VAT-26.

W deklaracji za jaki okres rozliczeniowy jednostka może odliczyć VAT naliczony związany z wydatkami na ten samochód ponownie w wysokości 100% (zakładając, że jednostka składa deklaracje miesięczne)?

Podaj numer miesiąca np. "2" oznacza luty.

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 6 - deklaracja VAT - 26

Przykład nr 6 - deklaracja VAT - 26

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot