Przykład nr 9 - korekta VAT samochody

Firma „Bartex”, czynny podatnik VAT wykonująca tylko czynności opodatkowane 1 maja bieżacego roku zakupiła samochód osobowy wyłącznie do celów działalności gospodarczej (zgłosiła ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego w informacji VAT-26 oraz prowadzi ewidencję jego przebiegu). Wartość netto 50 000 zł + 23% VAT tj. 11 500 zł.

Firma odliczyła w deklaracji za maj całą kwotę podatku naliczonego, którą miała prawo odliczyć. 

Firma 1 listopada bieżącego roku zdecydowała się na wykorzystanie samochodu również dla celów prywatnych (nie jest w stanie udokumentować wykorzystania pojazdu tylko do działalności gospodarczej).

Jaka powinna być wysokość korekty VAT z tego tytułu (jeżeli korekta nie jest konieczna wpisz "0",  jeżeli korekta powinna być ze znakiem minus wpisz liczbę w nawiasach np. (500) oznacza korektę na minus 500 zł)?

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 9 - korekta VAT samochody

Przykład nr 13 - korekta VAT samochody.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot