Przykład nr 1 - prawo do odliczenia VAT samochody

Firma „Budimex”, czynny podatnik VAT zakupiła na potrzeby swojej działalności samochód osobowy w lipcu bieżącego roku. Koszt 30 000 zł + 23% podatek VAT. Dodatkowo jednostka zakupiła komplet opon letnich - koszt 1 200 zł + 23% podatek VAT. W lipcu również poniosła koszt paliwa - 300 zł + 23% podatek VAT.

Jaka będzie wysokość podatku VAT naliczonego podlegająca odliczeniu w związku z ww. zakupami? Podaj wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 1 - prawo do odliczenia VAT samochody

Przykład nr 1 - prawo do odliczenia VAT samochody.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot