Przykład nr 11 - korekta VAT samochody

Firma „Bartex”, czynny podatnik VAT wykonująca tylko czynności opodatkowane 1 kwietnia bieżącego roku zakupiła samochód osobowy do celów działalności gospodarczej nie wykluczając wykorzystania na cele prywatne. Wartość netto 10 000 zł + 23% VAT tj. 2 300 zł.

Firma odliczyła w deklaracji za kwiecień całą kwotę podatku naliczonego, którą miała prawo odliczyć. 

Firma 1 grudnia bieżącego roku zmieniła sposób wykorzystania samochodu na wyłącznie do celów działalności gospodarczej (zgłosiła także samochód naczelnikowi urzędu skarbowego w informacji VAT-26 oraz prowadzi ewidencję jego przebiegu).

Jaka powinna być wysokość korekty VAT z tego tytułu (jeżeli korekta nie jest wymagana wpisz "0", jeżeli korekta powinna być ze znakiem minus wpisz liczbę w nawiasach np. (500) oznacza korektę na minus 500 zł)?

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 11 - korekta VAT samochody

Przykład nr 15 - korekta VAT samochody.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot