3. Ewidencja dodatkowych obciążeń pracodawcy w księgach rachunkowych

Wykład prezentuje zasadę ewidencji składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek poza ubezpieczeniowych np. na Fundusz Pracy czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracownicznych (FGŚP) finansowanych przez pracodawcę. Wykład zakończony jest przykładem umożliwiającym weryfikację zrozumienia tej części tematu.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot