10. Rozwiązanie przykładu nr 8 wynagrodzenia a NKUP

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego ewidencji wynagrodzeń w sytuacji kiedy koszty te w danym okresie sprawozdawczym stanowią koszty bilansowe ale nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (NKUP).

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Czy takie odjęcie NKUP odbywa się ręcznie w chwili naliczenia podatku, czy w systemie automatycznie? Bo rozumiem, że w maju w RZIS wynik finansowy mimo zaksięgowania wynagrodzeń na koncie NKUP i równolegle na syntetycznym, będzie zawyżony o tę kwotę?
  0602ead81c8d7dc92996f87e7bdbcfab
  Mariola Romanek
 • Ponieważ do księgowania w systemie użyjemy konta analitycznego 404/1 Wynagrodzenia NKUP (księgowanie ręczne) to system automatycznie po takim księgowaniu nie będzie tego kosztu brał pod uwagę przy kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy. RZIS nie będzie zawyżony o tą kwotę bo koszt powinien zostać rozpoznany w maju. Zaliczka ze względu na fakt ujęcia kosztu na koncie analitycznym NKUP będzie również kalkulowana poprawnie.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Dziękuję. Pytam bo widziałam, że w informacji dodatkowej niektóre księgowe ujmują wszystkie NKUP i myślałam, że trzeba to jakby ręcznie odejmować od wyniku finansowego.
  0602ead81c8d7dc92996f87e7bdbcfab
  Mariola Romanek
 • Pani Magdo, nie padło to explicite w wykładzie, ale domyślam się że "z chwilą" wypłaty wynagrodzeń pracownikom ma także miejsce zapłata (w imieniu pracowników) zobowiązań do ZUS I US, czyli pojawiają się zapisy po stronie Wn na kontach 223/224 i jednocześnie stronie Ma 130. Proszę mnie poprawić jeśli trzeba. Pozdrawiam
  45e791c8f19fef6992ab04593e55a192
  Sebastian Prencel
 • Generalnie pracodawcy opłacają składki i podatek w tym samym czasie co wyplata wynagrodzeń, ale w przypadku umów o pracę zobowiązanie do ZUS i US powstaje z chwilą wypłaty wynagrodzenia. Termin zapłaty składek ZUS w takim wypadku to 15-sty dzień miesiąca a podatku do 20-tego dnia miesiąca. Jeśli więc pracodawca ma problemy z płynnością może wykonać przelewy później niż wypłata wynagrodzenia - tj. do 15-tego i 20-tego.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot