18. Rozrachunki z pracownikami prezentacja w bilansie

Wykład omawia w jaki sposób należy  zaprezentować salda kont rozrachunkowych związanych z naliczeniem i ewidencją wynagrodzeń pracowników na koniec okresu sprawozdawczego w bilansie. Przedstawia również najczęstsze błędy popełniane w prezentacji rozrachunków z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych oraz z urzędem skarbowym w bilansie.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot