1. Ewidencja wynagrodzeń brutto w księgach rachunkowych

Wykład omawia główne elementy/obciążenia pracodawcy w ramach wypłat wynagrodzeń w zależności od typu umowy podpisanej z pracownikiem. W nawiązaniu do poszczególnych elementów wynagrodzenia prezentuje zasady ich ewidencji w księgach rachunkowych zgodnie z prawem bilansowym (ustawa o rachunkowości). Wykład zakończony przykładem, w którym należy dokonać zapisu księgowego wynagrodzenia brutto.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot