Następny wykład:

Ewidencja wynagrodzeń brutto w księgach rachunkowych

rozpocznie się za 10 sekund.

0. Rozrachunki z pracownikami cz. 2 - ewidencja wynagrodzeń -demo

Wykłady omawiają zasady ewidencji wynagrodzeń zgodnie z prawem bilansowym oraz prawem podatkowym (updof i updop). Wyjaśniają co oznaczają koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (NKUP) i kiedy się pojawiają w przypadku wynagrodzeń, składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i fundusze poza ubezpieczeniowe finansowanych przez pracodawcę i pracownika oraz w przypadku świadczeń niepieniężnych. Na koniec przedstawiają najczęstsze błędy popełniane przy prezentacji rozrachunków z pracownikami, ZUS oraz US w bilansie.

Wykłady w szczególności wyjaśniają:

  • moment zaliczenia do kosztów i rozpoznania jako koszt wartości wynagrodzeń oraz dodatkowych obciążeń pracownika i pracodawcy z tytułu wynagrodzeń (składki ZUS oraz zaliczka na podatek dochodowy) w księgach rachunkowych,
  • zasady ewidencji wynagrodzeń oraz dodatkowych obciążeń pracownika i pracodawcy z tytułu wynagrodzeń (składki ZUS oraz zaliczka na podatek dochodowy) zgodnie z prawem bilansowym, w tym czym różni się zapis księgowy dotyczący naliczenia wynagrodzeń od zapisu księgowego dotyczącego wypłaty wynagrodzeń,
  • pojęcie kosztu niestanowiącego kosztów uzyskania przychodów (NKUP),
  • moment rozpoznania kosztu wynagrodzeń oraz dodatkowych obciążeń pracownika i pracodawcy z tytułu wynagrodzeń (składki ZUS oraz zaliczka na podatek dochodowy) zgodnie z prawem podatkowym (updof oraz updop),
  • zasady ewidencji kosztu wynagrodzeń oraz dodatkowych obciążeń pracownika i pracodawcy z tytułu wynagrodzeń (składki ZUS oraz zaliczka na podatek dochodowy) zgodnie z prawem podatkowym (updof oraz updop) tj. sposób ujęcia w księgach rachunkowych kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (NKUP),
  • zasady ewidencji świadczeń niepieniężnych zgodnie z prawem bilansowym oraz prawem podatkowym (updof oraz updop), tj. sposób ujęcia w księgach rachunkowych kosztówbilansowych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (NKUP),
  • prezentację w bilansie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, rozrachunków z tytułu składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne finansowanych przez pracownika oraz przez pracodawcę, rozrachunków z tytułu zaliczki na podatek dochodowy, w tym również podkreślenie najczęstszych błędów popełnianych w prezentacji ww. rozrachunków w bilansie.

Na wielu praktycznych przykładach zaprezentowano zasady ewidencji wynagrodzeń brutto, składek ZUS na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne finansowane przez pracownika oraz pracodawcę, zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z prawem bilansowym oraz prawem podatkowym (koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów - NKUP).

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym wykładzie tego kursu i zapraszam do drugiej części tematu dotyczącego rozrachunków z pracownikami. W tej część skupimy się na ewidencji wynagrodzeń i ewidencji tych obciążeń dodatkowych związanych z wynagrodzeniami, które ponosi pracodawca. Temat niezwykle ważny dla księgowych, ponieważ wszyscy, którzy trochę już pracują w księgowości, bądź pracują w dużych firmach, bądź Ci którzy pracują w biurach rachunkowych bardzo często mają do czynienia z ewidencją wynagrodzeń – trzeba wiedzieć jak to poprawnie zrobić.

Temat wydaje się prosty, a do końca prosty nie jest; my na niego spojrzymy z perspektywy prawa bilansowego najpierw, a potem prawa podatkowego. W ramach prawa bilansowego powiemy sobie kiedy i jak rozpoznajemy koszt wynagrodzeń i tych obciążeń dodatkowych, które pracodawca ponosi z tytułu wynagrodzeń; powiemy sobie jakie elementy mamy w zależności, elementy kosztów mamy w zależności od typu umowy i jak dokonać samej ewidencji tych wynagrodzeń brutto. Oczywiście będzie to zaprezentowane, zilustrowane praktycznym przykładem.

Potem zrobimy to samo z obciążeniami pracodawcy, czyli z ewidencją tych składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracodawcę. Po tym etapie oczywiście znów przejdziemy sobie do przetestowania tej wiedzy na konkretnym przykładzie i potem już rozpocznie się ta część nieco trudniejsza, a mianowicie ewidencja wynagrodzeń w oparciu o prawo podatkowe.

Zobaczymy sobie co to znaczy gdy pojawiają się koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów; być może już spotkaliście się z takim dziwnym sformułowaniem NQ; to są tak naprawdę koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Powiem Wam tutaj po krótce jaka to jest różnica, czym się różni ewidencja bilansowa od ewidencji podatkowej, kiedy powstaje i co zrobić w sytuacji kiedy koszty wynagrodzeń nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w okresie w którym rozpoznajemy koszt dla celów bilansowych. Wytłumaczę Wam te specyficzne uregulowania znajdujące się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące kosztów wynagrodzeń. Zrozumienie tego momentu rozpoznania kosztu i powstanie kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów przetestujemy sobie na przykładzie, a następnie zobaczymy jak dokonać zapisu księgowego, kiedy te wynagrodzenia są kosztem dla celów bilansowych, a nie są kosztem uzyskania przychodu. Znów dokonamy sobie tego zapisu księgowego ilustrując go na konkretnym przykładzie i to samo zrobimy z obciążeniami pracodawcy. Tam też są pewne specyficzne regulacje podatkowe dotyczące składek opłacanych i finansowanych przez pracodawcę, kiedy możemy je rozpoznać jako koszt dla celów podatkowych i co zrobić w sytuacji kiedy nie są kosztem uzyskania przychodu.

Znów zilustrujemy to na praktycznym przykładzie definiując moment powstania kosztów dla celów prawa bilansowego i praw podatkowego i spojrzymy jak zaewidencjonować taki koszt dotyczący składek na ubezpieczenie społeczne jako koszt niestanowiący kosztu uzyskania przychodu. Znów zamkniemy sobie tą część kolejnym przykładem. Czyli widzicie: w ramach tej serii będziemy rozwiązywać kilka przykładów tak, abyście jak najlepiej zrozumieli tą ewidencję księgową. Na koniec jako podsumowanie taką wisienką na torcie spojrzymy sobie na ewidencję świadczeń niepieniężnych, kiedy te świadczenia nie stanowią przychodu pracownika i jak je właściwie zaewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy: czy powinniśmy odzwierciedlić przychód, czy powinniśmy odzwierciedlić koszt – spojrzymy sobie na przykładzie listy płac, którą będziemy mieli przygotowaną w ramach tej sytuacji opisanej w tym ostatnim przykładzie. Jako podsumowanie wytłumaczymy sobie najczęstsze błędy jakie pojawiają się w przypadku ewidencji wynagrodzeń i świadczeń związanych z wynagrodzeniami w bilansie, czyli jak prawidłowo, powiemy sobie jak prawidłowo prezentować w bilansie wynagrodzenia i te świadczenia dodatkowe; w tym w szczególności określimy sobie ten moment powstania zobowiązania do zakładu ubezpieczeń społecznych i urzędu skarbowego, bo właśnie złe rozpoznanie tego momentu często powoduje błędy w prezentacji sald tych kont rozrachunkowych w bilansie.

Tak jak powiedziałam temat bardzo ważny, dlatego że potrzebny jest większości księgowych zajmujących się działką dotyczącą ewidencji wynagrodzeń; trzeba wiedzieć jak poprawnie te wynagrodzenia powinny być kalkulowane, chociaż księgowi nie kalkulują sami wynagrodzeń to podkreślam jeszcze raz, ale muszą wiedzieć jak poprawnie je zaewidencjonować i te obciążenia dodatkowe pracodawcy z perspektywy prawa bilansowego i prawa podatkowego i właśnie tego się tutaj dowiecie. Serdecznie zapraszam do tego wykładu.

dot