Home / Rachunkowość ludzkim okiem

Rachunkowość ludzkim okiem

Feature Image

Kiedy tracimy 9% CIT po przekroczeniu limitu przychodów?

, 22 kwietnia 2024

Zapraszam Cię do kolejnego wpisu przygotowanego wraz z Anią Małecką, wieloletnim praktykiem rachunkowości. Tym razem pod lupę weźmiemy podatek CIT oraz to kiedy faktycznie następuje przejście ze stawki 9% na 19% w przypadku, gdy spółka przekracza w trakcie roku limit przychodów przewidziany dla stawki 9%.

Zacznijmy od przykładu

Wyobraźmy sobie taką sytuację. Spółka, która korzysta z uprawnień małego podatnika w podatku CIT, opłaca w trakcie roku podatkowego (który pokrywa się z rokiem kalendarzowym) zaliczki na podatek dochodowy według 9% stawki CIT. W lipcu jej przychody przekraczają kwotę 2 mln euro, które uprawniały spółkę do obniżonej stawki CIT. Od jakiego miesiąca spółka powinna opłacać podatek według podstawowej, 19% stawki?

Ciekawe jesteśmy czy znasz odpowiedź?

Zacznijmy może od przypomnienia, kto może stosować obniżoną, 9% stawkę podatku. Stawkę tę mogą zastosować podmioty:

  1. Posiadające status małego podatnika lub będące podmiotami rozpoczynającymi działalność gospodarczą – w 2023 r. status małego podatnika dla celów CIT posiada podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą VAT należnego nie przekroczyła w 2022 r. kwoty 9.654.000 zł.
  2. Których przychody w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości kwoty 2 mln euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł – w 2023 roku to kwota 9.357.000 zł.

Oczywiście od tych zasad są również wyjątki – preferencyjnej stawki nie mogą opłacać na przykład grupy kapitałowe, fundacje rodzinne, a także podmioty utworzone w wyniku określonych działań restrukturyzacyjnych.

A jak to jest w przepisach?

Sam przepis (art.25 ust.1g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) uprawniający do stosowania preferencyjnej stawki podatku brzmi mniej więcej tak (uprościłyśmy go trochę, żeby był bardziej zrozumiały):

Podatnicy rozpoczynający działalność (oprócz tych wyjątków, o których wspominałam powyżej) w pierwszym roku podatkowym oraz mali podatnicy (oprócz wyjątków wymienionych w art. 19 ust.1c) mogą obliczać zaliczki przy zastosowaniu 9% stawki podatku za miesiące lub kwartały, w których ich przychody osiągnięte od początku roku podatkowego nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Począwszy od następnego miesiąca lub kwartału, podatnicy są obowiązani do stosowania 19% stawki podatku.

I to ostatnie zdanie przepisu jest trochę mylące, a nawet nie całe zdanie, tylko wyrażenie „od następnego miesiąca”. Pierwsza część przepisu wyraźnie wskazuje, że 9% stawkę podatku możemy zastosować w miesiącach/kwartałach, w których przychody nie przekroczyły limitu. Tak więc w miesiącu, w którym przychody osiągną limit, należy już zastosować stawkę podstawową. Wyrażenie „od następnego miesiąca lub kwartału” w tym przepisie należy rozumieć jako od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym zastosowanie preferencyjnej stawki było jeszcze możliwe.

Co to oznacza w naszym przykładzie?

Wracając do naszego przykładu, stawkę 9% spółka będzie mogła stosować do końca czerwca. Ponieważ w lipcu jej przychody przekroczyły kwotę 2 mln euro, to od lipca do kalkulacji wysokości zaliczki na CIT zastosuje już stawkę 19%. 

Mamy nadzieję, że ten wpis był dla Ciebie pomocny. Gdybyś chciał otrzymywać więcej takich opracowań i praktycznych wskazówek, co tydzień do poniedziałkowej, porannej kawy, to zapraszamy do subskrypcji Nawigatora Księgowego – realnego wsparcia w pracy każdego księgowego.

Nawigator księgowego - dołącz do subskrybentów!
5/5 - (1 vote)

Napisz komentarz: