Przykład nr 3 - rozrachunki z pracownikami cz.1

Pan Karol jest zatrudniony na umowę o pracę w firmie „Janpol”. Jego miesięczne wynagrodzenie brutto, zgodnie z umową wynosi 4 500 zł. 

Dodatkowo Pan Karol podpisał umowę zlecenie z „Janpol” na okres 15 dni w maju na dodatkową pracę w magazynie. Wynagrodzenie brutto z tej umowy będzie wynosiło 1000 zł.

Jakie będzie wynagrodzenie netto pracownika związane z tą umową zlecenie w maju? Podaj wartości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku np. "1200,24".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 3 - rozrachunki z pracownikami cz.1

Przykład nr 3 - rozrachunki z pracownikami cz.1.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot