8. Wynagrodzenie -umowa zlecenie, składki ZUS i zaliczka na podatek

Wykład przedstawia podstawowe obciążenia dotyczące wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie. W pierwszej kolejności  omawia obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w zależności od posiadanego przez pracownika tytułu do ubezpieczeń. Prezentuje ten obowiązek z tytułu umowy zlecenie w kontekście 3 sytuacji: pracownik nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń, pracownik jest już zatrudniony na umowę o pracę ze zleceniodawcą oraz pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę z pracodawcą nie będącym zleceniodawcą. Na koniec wyjaśnione zostają reguły kalkulowania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot