13. Kalkulacja wynagrodzenia umowa o dzieło

Wykład przedstawia podstawowe obciążenia dotyczące wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę o dzieło. W pierwszej kolejności omawia obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w zależności od faktu, czy umowa o dzieło została podpisana z własnym pracodawcą czy też nie. Następnie  przedstawia zasady kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy w przypadku takiej umowy. Wykład prezentuje również schemat kalkulacji wynagrodzenia netto osoby zatrudnionej na umowę  o dzieło w każdym z ww. przypadków. Wykład zakończony przykładem testującym zrozumienie tej części tematu.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot