Przykład nr 1 - rozrachunki z pracownikami cz.1

Pan Janek zgodnie z umową o pracę zawartą z pracodawcą „Budimex” otrzymuje wynagrodzenie ostatniego dnia każdego miesiąca (wynagrodzenie brutto równe 10 000 zł).

Pan Janek mieszka w Krakowie, również siedziba firmy „Budimex” znajduje się w Krakowie. Jest to jedyne źródło dochodu Pana Janka.

Jaką kwotę faktycznie otrzyma Pan Janek na rachunek bankowy w styczniu? Podaj wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku np. "8000,39".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 1 - rozrachunki z pracownikami cz.1

Przykład nr 1  - rozrachunki z pracownikami cz.1.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot