Przykład nr 4 - składki ZUS w KPiR

Pan Janek prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest podatnikiem zwolnionym z VAT i rozlicza podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

Pan Janek zatrudnia 1 pracownika na umowę o pracę, któremu zgodnie z umową ma wypłacać wynagrodzenie do 5 -tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Pan Janek wypłacił pracownikowi wynagrodzenie w wysokości 6000 zł brutto w dniu 4 lutego za styczeń. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacił 10 marca ( w terminie przewidzianym zgodnie z przepisami ZUS).

W którym miesiącu Pan Janek powinien ująć ww. koszt wynagrodzenia i ZUS w KPiR?

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 4 - składki ZUS w KPiR

Przykład nr 4 - składki ZUS w KPiR.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot