Przykład nr 2 - moment ujęcia wynagrodzenia - wypłata po terminie

Pan Janek prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest podatnikiem zwolnionym z VAT i rozlicza podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

Pan Janek zatrudnia 1 pracownika na umowę o pracę, któremu zgodnie z umową ma wypłacać wynagrodzenie do 5 -tego dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Pan Janek wypłacił pracownikowi wynagrodzenie w wysokości 6 000 zł w dniu 10 lutego za styczeń.

W którym miesiącu Pan Janek powinien ująć ww. koszt wynagrodzenia w KPiR?

Podaj odpowiedź w formacie numerycznym np. marzec to "3".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 2 - moment ujęcia wynagrodzenia - wypłata po terminie

Przykład nr 2 - moment ujęcia wynagrodzenia - wypłata po terminie.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot