6. Moment ujęcia wynagrodzeń w KPiR - wypłata w terminie

Wykład na praktycznym przykładzie wyjaśnia zasady ujęcia kosztu wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w KPiR w przypadku gdy wynagrodzenie było wypłacone w terminie.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot