Przykład nr 3 - zaliczka na podatek dochód powyżej 85 528 zł

Pan Tomek prowadzi KPiR na zasadach biura rachunkowego.

 W dniu 18 lipca wypełnił odpowiednimi zapisami KPiR za czerwiec.

Pan Tomek opłaca zaliczki na podatek dochodowy miesięcznie. Zaliczki do maja wyniosły 13 247 zł. Pan Tomek zapłacił składkę na ubezpieczenie zdrowotne w dniu 5 czerwca w wysokości 297,28 zł.

Jaka jest wysokość zaliczki na podatek dochodowy jaką Pan Tomek powinien odprowadzić do US za miesiąc czerwiec?

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot