Przykład nr 2 - zaliczka na podatek kolejne miesiące

Pan Tomek prowadzi KPiR na zasadach biura rachunkowego.

 W dniu 18 marca wypełnił odpowiednimi zapisami KPiR za luty. 

Pan Tomek opłaca zaliczki na podatek dochodowy miesięcznie. Pan Tomek zapłacił w dniu 4 lutego składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 342,32 zł.

Jaka jest wysokość zaliczki na podatek dochodowy jaką Pan Tomek powinien odprowadzić do US za miesiąc luty?

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot